Sogn Hagekoloni

SognHagekoloni_mai-juni2018-collageLBA

Sogn Hagekoloni is located in Oslo and is one of the cities nine allotment gardens. Within the project we will co-design and implement different blue-green stormwater measures in a collaborative effort between the allotment gardeners, Oslo Municipality and the research partners, as well as contractors and suppliers.

BLÅGRØNNE DEMOLØSNINGER OG LÆRINGSLAB I SOGN HAGEKOLONI

Sogn Hagekoloni er i ferd med å bli et levende lærings- og demonstrasjonslaboratorium der ulike blågrønne løsninger for bedre håndtering av overvann testes, utvikles, implementeres, overvåkes, demonstreres og dokumenteres. Dette skjer i et tett samarbeid mellom Sogn Hagekoloni (SH) og dens hagekolonister, prosjektleder Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo vann- og avløpsetat (VAV) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Mange demoaktiviteter vil skje i 2019 da Oslo er Europas Grønne Miljøhovedstad, men også etter dette.

  • Er du hagekolonist i Sogn Hagekoloni kan du bli med!
  • Er du allment nysgjerrig på hva som skjer vil det bli muligheter å følge med på og delta på aktiviteter i hagen, på visninger og på nett!

Ønsker du å bidra? Eller har du spørsmål, kan du kontakte oss:

Kontaktpersoner: Line Barkved, NIVA, line.barkved(at)niva.no; Brynjar Bjerkem, Sogn hagekoloni, aunbjerk(at)online.no

BlågrønnSognFlyer