Dialogseminar med Frokost

Mandag 20. Januar 2020, kl 8.30-10 (frokostservering fra kl 8.15)

Utfordringer ved kommunal forvaltning av overvann og tilrettelegging for involvering av private tomteeiere i håndtering av overvann

Sted: Forskningsparken (Oslo), Møterom “Hagen 3”

Program

Presentasjoner:

Introduksjon

Tema 1: Utfordringer ved dagens kommunal forvaltning av  overvann – og mulige forbedringstiltak

Tema 2: Involvering av private tomteeier i overvannshåndtering