Upcoming events

Mandag 20. Januar 2020, kl 8.30-10 (frokostservering fra kl 8.15)

Dialogseminar med Frokost:

Utfordringer ved kommunal forvaltning av overvann og tilrettelegging for involvering av private tomteeiere i håndtering av overvann

Sted: Forskningsparken (Oslo), Møterom “Hagen 3”

New Water Ways prosjektet (https://newwaterways.no/), som handler om overvannshåndtering i by, inviterer til et interaktivt frokostseminar hvor vi vil presentere forskningsresultater i hovedsak fra Oslo og så diskutere disse med deltagerne for å finne ut hvor vidt våre funn også er gyldig og kan la anvende seg i andre byer.

Det blir fokus på 2 temaer:

Tema 1: Utfordringer ved dagens kommunal forvaltning av  overvann – og mulige forbedringstiltak

Vi har analysert rollefordeling og styring av overvannshåndtering i Oslo kommune og vil presenterer utfordringer, forbedringsmuligheter og trekker fram gode fremgangsmåter vi har funnet. Vi ønsker å diskutere hvor vidt disse er relevant også for andre byer i Norge, hvilke erfaringer dere har med involvering av innbyggerne (medvirkningsprosesser) og hvor vidt et slags «bynettverk» om urbant vann kunne hjelpe til å dele kunnskap og erfaring blant byer.

Tema 2: Involvering av private tomteeier i overvannshåndtering

Vi vil presentere resultater fra en auksjon for overvannstiltak på private tomter som ble gjennomført i et boligområde i Oslo i 2018 og introdusere en lærings-modell som viser hvordan motivasjon for bedre overvannshåndtering på private eiendommer (eksisterende bygningsmasse) kan stimuleres. Denne delen av presentasjonen vil foregå delvis på engelsk.