Results

Papers

Isabel Seifert-Dähnn, Therese Fosholt Moe, Elisabeth Ulrika Sjødahl, Julia Kvitsjøen, Line Barkved (2018): Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv, Kart og Plan 1-2018

Reports

Maureen van den Brink, Rosalie Fidder, Janneke Remmers, Jeroen Schoonderbeek (2018): An urban living lab approach for the implementation of climate adaptation measures – Opportunities for Hovinbyen, Oslo (Report) ACT report final with appendix 2.0