Results

Journal articles (peer-reviewed)

Furuseth I., Seifert-Dähnn, I., Braskerud, B., Azhar, S.Q. (2018) Overvann i bebygde strøk – tid for å involvere innbyggerne, Vann (in Norwegian)

Journal articles (popular)

Isabel Seifert-Dähnn, Therese Fosholt Moe, Elisabeth Ulrika Sjødahl, Julia Kvitsjøen, Line Barkved (2018): Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv, Kart og Plan 1-2018

Reports

Maureen van den Brink, Rosalie Fidder, Janneke Remmers, Jeroen Schoonderbeek (2018): An urban living lab approach for the implementation of climate adaptation measures – Opportunities for Hovinbyen, Oslo (Report) ACT report final with appendix 2.0

B.C. Braskerud, S.Q. Azhar, L.J. Barkved, K. de Bruin, A.F. Christiansen, A.K. Fleig, E.B. Isager, H. Iversen, K. Kristensen, H. Li, I. Seifert-Dähnn, T. Skaugen, E.U. Sjødahl og E.P. Volden (2019): Every raindrop counts – Blue-green infrastructure in cities; Examples of measures based on a Study Tour to Amsterdam and Rotterdam, NIVA-Report 7382-2019, ISBN 978-82-577-7117-1

Bachelor- and master thesis

Sjoerd van Megen (2018): Urban Stormwater Management in Oslo, Norway; Barriers and policy instruments in the transition to sustainable stormwater management, Bachelor thesis, Water Resources Management Group, Wageningen University and Research, The Netherlands

Ragni Rønneberg Hernes (2018): Evaluating Hydrological Performance of LID-Modules in Mike Urban; A Case Study of CSO Reduction in Grefsen, Oslo; Master Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology

Spørreundersøkelsen og budrunde på Grefsen-Kjelsås (supplementary material, in Norwegian)

Informasjonsbrosjyre

Spørreundersøkelse

Generell informasjon om budrunde

Budskjema