Results

Journal articles (popular)

Isabel Seifert-Dähnn, Therese Fosholt Moe, Elisabeth Ulrika Sjødahl, Julia Kvitsjøen, Line Barkved (2018): Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv, Kart og Plan 1-2018

Reports

Maureen van den Brink, Rosalie Fidder, Janneke Remmers, Jeroen Schoonderbeek (2018): An urban living lab approach for the implementation of climate adaptation measures – Opportunities for Hovinbyen, Oslo (Report) ACT report final with appendix 2.0

Bachelor- and master thesis

Sjoerd van Megen (2018): Urban Stormwater Management in Oslo, Norway; Barriers and policy instruments in the transition to sustainable stormwater management, Bachelor thesis, Water Resources Management Group, Wageningen University and Research, The Netherlands

Ragni Rønneberg Hernes (2018): Evaluating Hydrological Performance of LID-Modules in Mike Urban; A Case Study of CSO Reduction in Grefsen, Oslo; Master Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology

Spørreundersøkelsen og budrunde på Grefsen-Kjelsås (supplementary material, in Norwegian)

Informasjonsbrosjyre

Spørreundersøkelse

Generell informasjon om budrunde

Budskjema