Results

Journal articles (peer-reviewed)

Furuseth I., Seifert-Dähnn, I., Braskerud, B., Azhar, S.Q. (2018) Overvann i bebygde strøk – tid for å involvere innbyggerne, Vann (in Norwegian)

Journal articles (popular)

Braskerud, B.C. and Paus, K.H. (2020) FNs bærekraftsmål og bruk av lokal overvannsdisponering – Et sammendrag fra utvalgte foredrag og ekskursjoner fra NORDIWA-konferansen i Helsinki 2019, Vann (in Norwegian)

Isabel Seifert-Dähnn, Therese Fosholt Moe, Elisabeth Ulrika Sjødahl, Julia Kvitsjøen, Line Barkved (2018): Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv, Kart og Plan 1-2018

Reports

Maureen van den Brink, Rosalie Fidder, Janneke Remmers, Jeroen Schoonderbeek (2018): An urban living lab approach for the implementation of climate adaptation measures – Opportunities for Hovinbyen, Oslo (Report) ACT report final with appendix 2.0

B.C. Braskerud, S.Q. Azhar, L.J. Barkved, K. de Bruin, A.F. Christiansen, A.K. Fleig, E.B. Isager, H. Iversen, K. Kristensen, H. Li, I. Seifert-Dähnn, T. Skaugen, E.U. Sjødahl og E.P. Volden (2019): Every raindrop counts – Blue-green infrastructure in cities; Examples of measures based on a Study Tour to Amsterdam and Rotterdam, NIVA-Report 7382-2019, ISBN 978-82-577-7117-1

Bachelor- and master thesis

Tom van Bezooijen (2019): Stormwater measures and urban fabrics. A case study of Hovinbyen, Oslo, Master Thesis, Water Systems and Global Change Group, Wageningen University and Research, The Netherlands. Tool developed for the thesis.

Maureen van den Brink (2019): The valuation of stormwater solutions by experts and citizens, A Multi-Criteria Decision Analysis Framework for ranking stormwater solutions: the case of Oslo, Master Thesis, Water Systems and Global Change Group, Wageningen University and Research, The Netherlands

Trine Høimyr Holmberg (2019): Implications for Local Stormwater Treatment and Rainwater-use for Wastewater Treatment in Oslo, Master thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology

Ina Storteig (2019): Continuous urban hydrological modelling of discharge peaks with SWMM, Master thesis, Department of Geosciences, University of Oslo

Sjoerd van Megen (2018): Urban Stormwater Management in Oslo, Norway; Barriers and policy instruments in the transition to sustainable stormwater management, Bachelor thesis, Water Resources Management Group, Wageningen University and Research, The Netherlands

Ragni Rønneberg Hernes (2018): Evaluating Hydrological Performance of LID-Modules in Mike Urban; A Case Study of CSO Reduction in Grefsen, Oslo; Master Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology

Contributions to conferences (oral presentations and posters)

Isabel Seifert-Dähnn and Karianne de Bruin (2019) Business potential of blue-green infrastructure, Urban Future Global Conference, Oslo, May 2019

Marianne Karlsson and Alexander Christiansen (2018) Toward a climate adapted stormwater management regime in Oslo? A study of what different urban stakeholders understand as critical factors to achieve the goals in Oslo’s stormwater strategy, 5th Nordic Conference on Climate Change Adaptation, Norrköping, October 2018

Isabel Seifert-Dähnn and Line Barkved (2017) Innovative tilnærminger til vannsensitive og klimatilpassede nordiske byer, Vannbransjens innovasjonskonferanse, Oslo, April 2018

Spørreundersøkelsen og budrunde på Grefsen-Kjelsås (supplementary material, in Norwegian)

Informasjonsbrev for installasjon av regntønner 

Oslo-kommune fakta-ark regntønner

Monteringsanvisning regntønner

Informasjonsbrosjyre

Spørreundersøkelse

Generell informasjon om budrunde

Budskjema