Projects in progress

Overvannshåndtering i Oslo: Fra planlegging til implementering

Oppgaven har som mål å se på hvordan Oslo kommunes overvannsplaner i praksis blir implementert. Dette gjøres gjennom en analysering av kommunens planer og videre sammenlignes resultatene opp mot reguleringsplaner og faktiske utbygginger innenfor Hovinbyen.

Navn: Jeppe Wethal
Veileder: Synne Movik
Master i by- og regionplanlegging ved fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

 

Evaluating hydrological performance of the green roof and bioretention stormwater module in Mike Urban

Blue green stormwater measures can be divided into two main categories; (1) detention performance during precipitation events and in the time immediate following the event; (2) Retention (consumption) of water through storage and subsequent evapotranspiration. This master thesis will evaluate the modules for green roofs and rain gardens in the Mike Urban model.  It is expected that the detention performance will be a function of antecedent moisture content, precipitation intensity and duration, as well as substrate/soil specific properties.

Navn: Ragni Rønneberg Hernes
Veileder: Tone Muthanna
Department of Civil and Environmental Engineering, NTNU